Onze aanpak

De klant centraal!

De aanpak van Navige is gericht op de klant. Tijdens de eerste gesprekken bepalen we de klantvoorwaarden.

  • Welke managementinformatie is nodig?
  • Hoe zijn processen ingericht?
  • Wat wil de klant bereiken?

Op basis van onze uitgebreide kennis en ervaring in vele industrieën en op basis van onze financiële expertisen zullen we met de klant communiceren om de beste ontwerpbeslissingen nemen. Geen one-size-fits-all aanpak, maar een oplossing die optimaal werkt in de specifieke situatie van de klant. Dat is wat wij bedoelen met “de klant eerst”.

Daarna bepalen we samen hoe de oplossing voor de specifieke klant eruit komt te zien en voor wie welke rol zal spelen bij het realiseren van de oplossing. De scope wordt bepaald en er wordt gekeken of trainingen dienen nog door Navige verzorgd te worden. Navige voegt waarde toe in dit proces en samen met de klant, zorgt voor de optimale keuzes, ontwerp en uitvoering.